køb og salg af virksomhed

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Køb og salg af virksomhed

Det tager tid at gennemføre et køb eller salg af en virksomhed. Mange er ikke godt nok forberedt, når muligheden byder sig. Andre har urealistiske forventninger til prisen eller forløbet, og det kan resultere i fejltagelser eller forspildte chancer.

 

Når man påtænker køb eller salg af en virksomhed, bør parternes situation afklares i en tidlig fase, både personligt, såvel som økonomisk. Parterne bør eventuelt tale med familie og rådgivere – også selvom køb og/eller salg af en virksomhed ligger lidt ude i fremtiden. Med den rette rådgivning er processen til at overskue.

 

Inden køb og salg af en virksomhed, bør der skabes et økonomisk overblik: Hvad er den økonomiske ramme? Og hvordan vil den blive finansieret, samt den løbende drift? Der skal tillige overvejes påtagelse af en økonomisk risiko, og hvilke kontrakttuelle vilkår man er villig til at påtage sig.

 

Ved køb og salg af en virksomhed skal der igangsættes en analyse af virksomheden. Hvad er dens styrker og svagheder? Er prisen realistisk? Hvilken risiko påtager parterne sig? Udgangspunktet for analysen er de materialer, som sælger stiller til rådighed.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om køb og salg af virksomhed eller udarbejdelse af kontrakt ved køb og salg af virksomhed, kan du kontakte os ved at klikke her.

 

 

Kontakt SelskabsAdvokaterne om køb og salg af virksomhed.